Účtovný výkaz

DOMIX SLOVAKIA, s.r.o. (IČO: 36458139) vykonala dňa 24.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

POD201_2020000807_IR_2010_744_2011_513675.TIF