Účtovný výkaz

DOMIX SLOVAKIA, s.r.o. (IČO: 36458139) vykonala dňa 19.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

POD201_2020000807_IR_2012_2021042722013.TIF