Účtovný výkaz

DOMIX SLOVAKIA, s.r.o. (IČO: 36458139) vykonala dňa 21.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD201_2020000807_IR_2009_744_2010_511888.TIF